Något företag bör satsa på, det är företagshälsa i Stockholm. När man talar om Stockholm företagshälsa, så innebär det att ett företag ser till att de anställda har ett ställe där de kan få vård, hälsoundersökningar och så vidare. Företagshälsovård innebär alltså att en arbetsgivare anlitar en oberoende expertresurs inom bland annat arbetsmiljö och rehabilitering. Ett bra ställe ni kan vända er till när det gäller hälsa för företag, det är Adavio. Hos dem går det att möta en läkare, direkt utan mellanhand. Detta företag arbetar även förebyggande och hälsofrämjande bland annat genom att se över arbetsmiljön. Hos dem kan man få träffa läkare, psykolog, rehab specialist, fysioterapeut och ergonom. Så har ni behov av att satsa på företagshälsa, så kan dessa vara rätt för er.

I Stockholm kan ni få bra företagshälsovård

Om det är så att ni vill få en bra företagshälsa i Stockholm, vänd er till Adavio. Idag är arbetsgivare skyldiga att ge sina anställda den typ av företagshälsovård som krävs i respektive yrke, det enligt arbetsmiljölagen. Fördelen att anlita Adavio är att det går att få många delar på ett enda ställe. De sysslar med både arbetsmiljö och rehabilitering. Dock har de även en del privat vård. Men deras fokus ligger på företagshälsovården. De kan erbjuda både fysisk och digital vård för företag. Om det känns som om dessa kan ge er den företagshälsovård ni behöver, se till att kontakta dem. Det går även bra att läsa mer om dem och deras tjänster på den hemsida som de har. De finns dessutom på andra platser i Sverige och inte bara i Stockholm.